Aikidojo Diemen op School

Aikidojo Diemen vindt een sterke band tussen sport en onderwijs van groot belang. Het beoefenen van een sport heeft uiteraard grote voordelen voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen en tieners. Sportbeoefening heeft echter ook op andere gebieden positieve invloed. Zo leidt sportieve oefening tot meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen in anderen en een gevoel van verbondheid. Via sportclubs maken veel mensen deel uit van maatschappelijke netwerken. Dikwijls kunnen zij af en toe steun vragen aan de mensen die zij via de sportvereniging hebben leren kennen. Dit komt de maatschappelijke zelfredzaamheid ten goede. Op verschillende plekken in ons land heeft het lokale onderwijsbeleid daarom haar voordeel gedaan met de incorporatie van sport en bewegen. De problemen van jongeren verminderen door te sporten. Daarnaast wordt de integratie van allochtone tieners bevorderd. Sporten stimuleert een gezonde levensstijl. En we zien dat de sociale samenhang in een wijk door sport wordt verstevigd, en de leefbaarheid verbetert.

aikidoka

Gemeente, Diemens sportbedrijf en Aikidojo Diemen

Daarom richt Aikidojo Diemen zich op het aangaan en versterken van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en aikidoclubs op lokaal niveau. Aikidojo Diemen heeft al op de een of andere manier een samenwerking met meerdere scholen in Diemen. Aikidojo Diemen probeert de samenwerking een structureel karakter te geven. De Gemeente en het Diemens Sportbedrijf worden ook zo veel mogelijk betrokken in het aangaan van een langdurige samenwerking tussen scholen en Aikidojo Diemen. Erkenning en ondersteuning vanuit de gemeente biedt veel mogelijkheden, met name op organisatorisch en communicatief vlak. Afstemming met uitvoerende partijen op het gebied van sportstimulering en breedtesport is een belangrijke pijler binnen deze opzet.

aikidoka

Kader

Eén van de belangrijke succesfactoren van Aikido op school is het gebruik van een professioneel kader. Alle aikido op school lessen die met goedkeuring of medewerking van Aikidojo Diemen worden georganiseerd, worden gegeven door Aikidojo Diemen- erkende aikidoleraren.

Aikido op school

De aikidosport heeft een grote vormende waarde en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden bij kinderen. Ook levert aikdo een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van een kind en de mate waarin het rekening houdt met anderen. De positieve bijdrage van aikido komt voort uit drie kenmerken van de aikidosport:

1. Het individuele karakter
2. Het noodgedwongen samenwerken
3. Het fysieke element

Daarnaast zijn er de specifieke aikido-oefeningen, regels en etiquette die bijdragen aan een verbetering van de sociale competentie. Zij leggen de nadruk op zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Door aikido leren kinderen vallen, iets waar ze later veel voordeel van kunnen hebben. Goed leren vallen geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn dan niet meer bang en durven bijvoorbeeld ook meer tijdens gymlessen. Ook de motoriek van kinderen wordt beter door het volgen van aikidolessen. Tot slot heeft aikido als voordeel dat het al op jonge leeftijd kan worden beoefend en ook juist voor deze doelgroep zeer waardevol is. Aikido is uitermate geschikt voor kleuters. Wanneer kinderen in deze leeftijdsfase goed leren vallen en rollen hebben ze daar in hun verdere leven veel profijt van. Aikido op school richt zich dan ook op alle groepen van het onderwijs vanaf groep 1.

Links